Υπηρεσίες

-Κατάθεση και παραλαβή πάσης φύσεως δικαιολογητικών και εγγράφων

-Ηλεκτρονική κατάθεση - καταχώρηση προς όλους τους φορείς

-Διαμεσολάβηση- Διεκπεραίωση ανάμεσα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες

-Παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης νομικού περιεχομένου

-Παραλαβή φαρμάκων από δημόσια νοσοκομεία

- Δημιουργία ενδιαφέροντος σε εφήβους που έχουν τάση προς την παραβατικότητα

- Εξυπηρέτηση και επίλυση τυχών προβλημάτων αθιγγάνων με τα στρατολογικά γραφεία.

-Διαχείριση αιτήσεων και τραπεζικών προϊόντων για φυσικά πρόσωπα αλλά και επιχειρήσεις

- Γραμματειακή υποστήριξη